MENI
Naslovna » Dokumenta

Dokumenta

 1. Odluka o obrazovanju Komisije za nestala lica
 2. Poslovnik o radu Komisije za nestala lica
 3. Zakon o upravljanju migracijama
  1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja jedinstvene evidencije nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine i evidencija o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih i masovnih grobnica
   1. OB-1, Zahtev za traženje nestalog lica
   2. OB-2, Postmortem (posle smrti) podaci
   3. OB-3, Zapisnik o ekshumaciji posmrtnih ostataka
   4. OB-4, Zapisnik o identifikaciji posmrtnih ostataka
 4. Međunarodni ugovori
  1. Republika Hrvatska
   1. Sporazum između SRJ i RH o saradnji u traženju nestalih lica
   2. Protokol o saradnji između Komisije Vlade SRJ za humanitarna pitanja i nestala lica i Komisije Vlade RH za zatočene i nestale
  2. Bosna i Hercegovina
   1. Protokol o saradnji u traženju nestalih lica između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine
  3. Crna Gora
   1. Protokol o saradnji između Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore
  4. AP Kosovo i Metohija
   1. Protokol o prekograničnoj repatrijaciji identifikovanih posmrtnih ostataka
    1. Protocol on cross-boundary repatriation of identified remains
   2. Protokol o razmeni forenzičkih eksperata i ekspertiza
    1. Protocol on the exchange of forensic experts and expertise
   3. Protokol o zajedničkim verifikacionim timovima za skrivene zatvore
    1. Protocol on joint verification teams on hidden prisons
  5. Međunarodna komisija za nestala lica (ICMP)
   1. Sporazum između ICMP i Komisije u vezi sa sudbinom lica nestalih u oružanim sukobima na prostorima bivše SFRJ između 1991 i 1995. Godine
   2. Sporazum između Komisije i ICMP o nastavku saradnje u procesu ekshumacija i identifikacija lica nestalih kao posledica sukoba u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija
    1. Agreement between Commission and ICMP on continued cooperation in the process of exhumation and identification of persons who went missing as a consequence of conflict in Autonomous region of Kosovo and Metohia
   3. Zakon o potvrđivanju sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica
   4. Sporzum izmedju Komisije i Međunarodne komisije za nestala lica o učešću Komisije u projektu MKNL “Baza podataka aktivnih slučajeva lica nestalih usled oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije”
  6. Međunarodna konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

 5. Nacionalna strategija za procesuiranje ratnih zločina
  1. Strategija za procesuiranje ratnih zločina (2021-2026)
  2. Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina
  3. Izveštaji o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina
   1. Izveštaj broj 1
    Report-No1
   2. Izveštaj broj 2
    Report-No2
   3. Izveštaj broj 3
    Report-No3
   4. Izveštaj broj 4
    Report-No4
   5. Izveštaj broj 5
 6. Izveštaji o radu Komisije za nestala lica
  1. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine
  2. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine
  3. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine
  4. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 1. januara do 31. decembra 2018. godine
  5. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 01. januara do 31. decembra 2017. godine, sa Planom rada za 2018. godinu
  6. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 01. januara do 31. decembra 2016. godine, sa Planom rada za 2017. godinu
  7. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 01. januara do 31. decembra 2015. Godine, sa Planom rada za 2016. godinu
  8. Izveštaj o radu Komisije za nestala lica u periodu od 01. januara do 31. decembra 2014. godine, sa Planom rada za 2015. godinu

 

 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije Komesarijat za izbeglice Zahtev za traženje nestalog lica ICMP Prijava lokacije Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu Crveni krst Srbije - Služba traženja