МЕНИ
Насловна » Документа

Документа

 1. Одлука о образовању Комисије за нестала лица
 2. Пословник о раду Комисије за нестала лица
 3. Закон о управљању миграцијама
  1. Правилник о садржају и начину вођења јединствене евиденције несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године и евиденција о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из појединачних и масовних гробница
   1. ОБ-1, Захтев за тражење несталог лица
   2. ОБ-2, Постмортем (после смрти) подаци
   3. ОБ-3, Записник о ексхумацији посмртних остатака
   4. ОБ-4, Записник о идентификацији посмртних остатака
 4. Међународни уговори
  1. Република Хрватска
   1. Споразум између СРЈ и РХ о сарадњи у тражењу несталих лица
   2. Протокол о сарадњи између Комисије Владе СРЈ за хуманитарна питања и нестала лица и Комисије Владе РХ за заточене и нестале
  2. Босна и Херцеговина
   1. Протокол о сарадњи у тражењу несталих лица између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине
  3. Црна Гора
   1. Протокол о сарадњи између Комисије за нестала лица Владе Републике Србије и Комисије за нестала лица Владе Црне Горе
  4. АП Косово и Метохија
   1. Протокол о прекограничној репатријацији идентификованих посмртних остатака
    1. Protocol on cross-boundary repatriation of identified remains
   2. Протокол о размени форензичких експерата и експертиза
    1. Protocol on the exchange of forensic experts and expertise
   3. Протокол о заједничким верификационим тимовима за скривене затворе
    1. Protocol on joint verification teams on hidden prisons
  5. Међународна комисија за нестала лица (ИЦМП)
   1. Споразум између ИЦМП и Комисије у вези са судбином лица несталих у оружаним сукобима на просторима бивше СФРЈ између 1991 и 1995. Године
   2. Споразум између Комисије и ИЦМП о наставку сарадње у процесу ексхумација и идентификација лица несталих као последица сукоба у Аутономној покрајини Косово и Метохија
    1. Agreement between Commission and ICMP on continued cooperation in the process of exhumation and identification of persons who went missing as a consequence of conflict in Autonomous region of Kosovo and Metohia
   3. Закон о потврђивању споразума о статусу и функцијама Међународне комисије за нестала лица
   4. Спорзум између Комисије и Међународне комисије за нестала лица о учешћу Комисије у пројекту МКНЛ “База података активних случајева лица несталих услед оружаних сукоба на територији бивше Југославије“
  6. Међународнa конвенцијa о заштити свих лица од присилних нестанака

 5. Национална стратегија за процесуирање ратних злочина
  1. Стратегија за процесуирање ратних злочина (2021-2026)
  2. Акциони план за спровођење Националне стратегије за процесуирање ратних злочина
  3. Извештаји о спровођењу Националне стратегије за процесуирање ратних злочина
   1. Извештај број 1
    Report-No1
   2. Извештај број 2
    Report-No2
   3. Извештај број 3
    Report-No3
   4. Извештај број 4
    Report-No4
   5. Извештај број 5
 6. Извештаји о раду Комисије за нестала лица
  1. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године
  2. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године
  3. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године
  4. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године
  5. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2017. године, са Планом рада за 2018. годину
  6. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године, са Планом рада за 2017. годину
  7. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. Године, са Планом рада за 2016. годину
  8. Извештај о раду Комисије за нестала лица у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2014. године, са Планом рада за 2015. годину

 

 Врх стране
 Влада Републике Србије Комесаријат за избеглице Захтев за тражење несталог лица ICMP Пријава локације Књига несталих лица на подручју Републике Хрватске Књига несталих лица на територији Босне и Херцеговине Књига лица која су нестала у вези са догађајима на Косову Црвени крст Србије - Служба тражења