MENI

O radnoj grupi

Saradnja u traženju lica nestalih na KiM odvija se na osnovu Zajedničkog dokumenta UNMIK-a i Savezne Republike Jugoslavije, potpisanog novembra 2001. godine u Beogradu, Protokola o zajedničkim verifikacionim timovima za skrivene zatvore, Protokola o razmeni forenzičkih eksperata i ekspertiza, kao i Protokola o prekograničnoj repatrijaciji identifikovanih posmrtnih ostataka (potisani 11. februara 2002. godine u Beogradu). Opšti okvir i Radna pravila Radne grupe za lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu u okviru dijaloga Beograd – Priština (osnovana 2004. godine) bliže regulišu saradnju sa UNMIK-om u rešavanju problematike nestalih lica na KiM.

Sednice Radne grupe se održavaju pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Generalnog sekretara UN u kontekstu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti. Radnom grupom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta, a u njenom sastavu su beogradska delegacija (4 člana) i prištinska delegacija (4 člana). U radu Radne grupe učestvuju u svojstvu posmatrača: predstavnici svake od zemalja članica Kontakt grupe, EU, NATO, OEBS-a, Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP) i predstavnici udruženja porodica nestalih lica sa KiM. Pod Radnom grupom 2005. godine osnovana je Radna podgrupa za forenzička pitanja, sa mandatom da rukovodi i unapredi forenzički proces. Prepoznajući potrebu za analizom postojećih bitnih informacija u vezi sa određenim slučajevima ili događajima Radna podgrupa za forenzička pitanja je 2017. godine formirala Tim za analizu.

Mehanizam Radne grupe je odgovorio svom mandatu i održao se uprkos brojnim izazovima i kao takav i dalje predstavlja za Republiku Srbiju jedini okvir za pronalaženje nestalih lica iz sukoba na prostoru Kosova i Metohije.

Komisija i beogradska delegacija Radne grupe za nestala lica ulažu kontinuirane napore da se proces traženja nestalih lica na AP KiM nastavi i ubrza, s obzirom da je smanjen obim i usporena dinamika aktivnosti u ovoj oblasti. Takođe i dalje postoji zastoj u procesu ekshumacija posmrtnih ostataka na prostoru AP KiM, kao i sporost u procesu identifikacija. Zbog značaja problematike nestalih lica, posebno imajući u vidu njen humanitarni karakter, saradnja sa EULEKS i privremenim institucijama na Kosovu i Metohiji se nastavlja kroz već postojeći mehanizam Radne grupe za nestala lica u okviru dijaloga Beograd - Priština. Radna grupa u kojoj Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije ima svog predstavnika je u ovom trenutku jedini i nezamenjiv mehanizam rešavanja problematike nestalih lica na Kosovu i Metohiji. Utvrđena Radna pravila Radne grupe u okviru dijaloga Beograd - Priština predstavljaju dobar okvir na osnovu kojih se aktivnosti mogu sprovoditi na Kosovu i Metohiji.

 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije  Komesarijat za izbeglice  Zahtev za traženje nestalog lica  ICMP Prijava lokacije  Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske  Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine  Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu  Crveni krst Srbije - Služba traženja