MENI
Naslovna » Pokretanje postupka

Pokretanje postupka

Kako pokrenuti postupak traženja nestalog lica

Da bi se pokrenuo postupak traženja za nestalim licem, potrebno je popuniti zahtev za traženje nestalog lica u Komisiji za nestala lica ili u Crvenom krstu Srbije u sedištu odnosno u opštinskim ili mesnim društvima Crvenog krsta.

Kontakti:

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije
Bulevar Mihaila Pupina br. 2, 11070 Beograd
Telefon i faks: 011 214 23 84 i 011 21 32 627
E-mail: komisijazanestalalica@gov.rs

Crveni krst Srbije
Služba traženja
Telefon: 011 30 32 125 lok. 108
E-mail: vlade@redcross.org.rs

Ako se postupak traženja pokreće u inostranstvu, zahtev za traženje nestalog lica se popunjava u Nacionalnom društvu Crvenog krsta.

 

Kako pokrenuti postupak uzimanja uzorka za DNK analizu

Da bi se pokrenuo postupak uzimanja uzoraka od srodnika za DNK analizu potrebno je da porodica nestalog lica kontaktira Komisiju za nestala lica, Međunarodnu komisiju za nestala lica (ICMP) ili Upravu za zatočene i nestale Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Kontakti:

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije
Bulevar Mihaila Pupina br. 2, 11070 Beograd
Telefon i faks: 011 214 23 84 i 011 21 32 627
E-mail: komisijazanestalalica@gov.rs

Međunarodna komisija za nestala lica (ICMP)
Ul. Alipašina 45a, Sarajevo, BiH
Telefon: + 387 33 280 800
Faks: + 387 33 280 900
E-mail: icmp@ic-mp.org

Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske,
Uprava za zatočene i nestale
Ul. Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, R Hrvatska
Telefon: + 385 1 2308 759
Faks: + 385 1 6195 951
E-mail: uzndr@branitelji.hr

 

 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije  Komesarijat za izbeglice  Zahtev za traženje nestalog lica  ICMP Prijava lokacije  Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske  Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine  Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu  Crveni krst Srbije - Služba traženja