MENI
Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti 2017.

Arhiva

Aktuelnosti 2017. godine

08. decembar 2017. godine

ODRŽANA DEVETA REGIONALNA KONFERENCIJA NA TEMU „PROCES EKSHUMACIJA I IDENTIFIKACIJA POSMRTNIH OSTATAKA NESTALIH LICA NA PODRUČJU BIVŠE JUGOSLAVIJE“

Dana 08. decembra 2017. godine u hotelu „M“ u Beogradu, održana je Regionalna konferencija na temu „Proces ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području bivše Jugodslavije“ u organizaciji Regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije.

 Održana deveta regionalna konferencija na temu „proces ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka nestalih lica na području bivše Jugoslavije““

Na konferenciji su govorili predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Kosova* Prenk Đetaj, predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Crne Gore, Dragan Đukanović, pomoćnik ministra Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, Stjepan Sučić, predsedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestale osobe BiH, Marko Jurišić, zamenik tužioca za ratne zločine Republike Srbije, Mioljub Vitorović, zamenica tužioca Glavnog državnog tužilaštva Republike Hrvatske, Jasmina Dolmagić, tužilac za ratne zločine u Specijalnom sudu za ratne zločine Kosova*, Drita Hajdari, rukovodilac Programa za zapadni Balkan Međunarodne Komisije za nestala lica, Metju Holidej, regionalni koordinator za zaštitu nadležan za pitanje nestalih osoba Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Zita Krener, stručnjaci za forenziku i sudsku medicinu, predstavnici udruženja porodica nestalih iz regiona i predsedavajuća UO RK, Olgica Božanić.

Konferencija je održana sa ciljem ubrzanja procesa traženja nestalih lica na području bivše Jugoslavije i informisanja članova porodica i šire javnosti o problemima i preprekama koje usporavaju proces. Učesnici konferencije posvetili su se tematskom izlaganju, diskusiji i usvajanju zaključaka u vezi sa preduzetim merama i koracima nadležnih institucija vlasti, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora za ubrzanje procesa ekshumacija na području bivše Jugoslavije i uključivanje u proces identifikacija NN posmrtnih ostataka u mrtvačnicama i spomen kosturnicama u regionu bivše Jugoslavije.

Napomena : “* Ovaj naziv se ne dovodi u vezu sa pitanjem statusa Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti”.

07. decembar 2017. godine

Predstavljena radna verzija regionalne liste nestalih lica u okviru projekta „Baze podataka aktivnih slučajeva lica nestalih usled oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji“

Dana 07. decembra 2017. u hotelu „Moskva“ u Beogradu, održan je regionalni sastanak na kom je prezentovana radna verzija regionalne liste nestalih lica u okviru Projekta „Baze podataka aktivnih slučajva lica nestalih usled oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji u organizaciji Međunarodne komisije za nestala lica.

Nakon uvodnog obraćanja šefa Programa za Zapadni Balkan, Metjua Holideja, direktor Odeljenja za razvoj sistema baza podataka, Adnan Rizvić predstavio je radnu verziju regionalne liste nestalih lica „Baze podataka aktivnih slučajeva lica nestalih usled oružanog sukoba u bivšoj Jugoslaviji“. U svom izlaganju istakao je da će kroz ovu bazu moći da se, odredi tačan broj slučajeva nestalih lica u regionu, obezbedi alat za rešavanje duplih slučajeva, otvare i zatvore slučajevi, kao i ažuriraju baze u realnom vremenu od strane projektnih partnera. Takođe ova baza će omogućiti i utvrđivanje složenih slučajeva koji će se rešavati na bilateralnom nivou.

 Predstavljena radna verzija regionalne liste nestalih lica u okviru projekta „Baze podataka otvorenih slučajeva lica nestalih usled oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji“

Imajući u vidu da projektne partnere predstavljaju predstavnici svih nadležnih tela za traženje nestalih lica u regionu koja su pristupila ovom Projektu kroz potpisivanje bilateralnih Sporazuma sa MKNL (Crna Gora, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Republika Srbija), baze podataka obuhvataju inicijalne podatke o nestalim licima koji su dostavljeni ovoj organizaciji. Učesnici na sastanku su se saglasili da će ova baza podataka biti koristan alat za rad nadležnim telima. Predviđeno je da kada se kroz zajednički rad reše duplirani slučajevi, otvore novi, zatvore identifikovani i rešeni slučajevi ova baza bude dostupna za javnost.

 Predstavljena aplikacija „Prijava lokacije“ međunarodne Komisije za nestala lica

“* Ovaj naziv se ne dovodi u vezu sa pitanjem statusa Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti&

06. decembar 2017. godine

Predstavljena aplikacija „Prijava lokacije“ međunarodne Komisije za nestala lica

Dana 06. decembra 2017. godine u Medija centru u Beogradu, održana je pres konferencija radi predstavljanja aplikacije „Prijava lokacije“ Međunarodne komisije za nestala lica u organizaciji Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Međunarodne komisije za nestala lica.

Konferenciji su pored organizatora prisustvovali i predstavnici udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše SFRJ i AP Kosovo i Metohija.

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestala lica, u Republici Srbiji pokrenula aplikaciju „Prijava lokacije“ u cilju pružanja pomoći u pronalaženju skrivenih grobnica.

 Predstavljena aplikacija „Prijava lokacije“ međunarodne Komisije za nestala lica

Predsednik Komisije za nestala lica, Veljko Odalović izrazio je zahvalnost na dosadašnjem interesovanju, angažovanju, pomoći i saradnji koju je ova organizacija, od svog osnivanja, pružila Republici Srbiji i Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije. Istakao je, da je ovo humanitarno pitanje pravno regulisano potpisivanjem Sporazma o saradnji u traženju nestalih lica 2003. godine u Beogradu. Pozdravio je i pružio punu podršku ovoj inicijativi MKNL, koja će dati podsticaj daljem unapređenju i ubrzanju procesa imajući u vidu da je trenutno najveći problem u pronalaženju nestalih lica nedostatak informacija. Na kraju izlaganja zaključio je kako će se nastaviti zalaganje za nastavak saradnje sa MKNL, kako bi se porodicama omogućilo da dođu do saznanja o sudbinama svojih najmilijih, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost.

Rukovodilac Programa za zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestala lica, Metju Holidej predstavio je način funkcionisanja aplikacije kroz link na internet stranici Komisije za nestala lica i istakao da će prikupljene informacije pomoći pri lociranju potencijalnih masovnih i skrivenih grobnica, što će u mnogome pomoći i Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije u pronalaženju nestalih lica.

 Predstavljena aplikacija „Prijava lokacije“ međunarodne Komisije za nestala lica

Aplikaciji se može pristupiti putem MKNL Centra za upit i time se omogućuje prijava masovnih grobnica i drugih lokacija na kojima se mogu nalaziti posmrtni ostaci lica nestalih u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije i u vezi sa konfliktom na AP Kosovu i Metohiji. Unos podataka se može obaviti onlajn, anonimno ili sa kontakt podacima s ciljem pružanja pomoći u pronalaženju skrivenih grobnica.

Pored aplikacije prijave lokacije, na sajtu MKNL takođe postoji i opcija Prijave nestalog lica putem unošenja osnovnih podataka o nestalom licu i okolnosti u kojima je nestalo lice poslednji put viđeno.

30. novembar – 01. decembar 2017. godine

Na interresornom sastanku donet zaključak o formiranju ekspertske grupe za rešavanje slučajeva nestalih lica na prostoru bivše SFRJ

Dana 30. novembra i 01. decembra 2017. godine, u Vrdniku, održan je interresorni sastanak na kom su razmatrani uočeni problemi i definisane preporuke za efikasnije postupanje i komunikaciju državnih organa, uključenih u proces istrage i procesuiranja ratnih zločina, a koji mogu doprineti rešavanju slučajeva nestalih lica, u organizaciji Komisije za nestala lica, uz podršku UNDP-a.

Sastanku su prisustvovali pored predstavnika Komisije za nestala lica, predstavnici Tužilaštva za ratne zločine, Ministarstva pravde, Službe za otkrivanje ratnih zločina – MUP, Ministarstva odbrane, Vojnobezbednosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Bezbedonosno-informativne agencije.

 Na interresornom sastanku donet zaključak o formiranju ekspertske grupe za rešavanje slučajeva nestalih lica na prostoru bivše SFRJ

Uvodnu reč na sastanku su dali Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica i Snežana Stanojković, tužilac za ratne zločine, koji su istakli potrebu za održavanjem interresornog sastanka kako bi se pronašli novi modaliteti saradnje i unapredila razmena informacija između nadležnih državnih organa uključenih u proces istrage i procesuiranja ratnih zločina, radi ubrzanja i unapređenja razmene podataka koji su od značaja za otkrivanje sudbine nestalih lica. Predstavnik Ministarstva pravde je podržao inicijativu za održavanje interresornog sastanka i naglasio da će ovakvi sastanci svakako doprineti ispunjenju ciljeva i aktivnosti koji su definisani u Nacinalnoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina.

 Na interresornom sastanku donet zaključak o formiranju ekspertske grupe za rešavanje slučajeva nestalih lica na prostoru bivše SFRJ

Učesnici sastanka su se saglasili u vezi sa predlogom da se u cilju unapređenja saradnje državnih organa uključenih u proces istrage i procesuiranja ratnih zločina, a radi ubrzanja i unapređenja razmene podataka koji su od značaja za otkrivanje sudbine nestalih lica, formira Ekspertska grupa za rešavanje slučajeva nestalih lica na prostoru bivše SFRJ. Predloženo je da sve institucije koje su učesnici na sastanku budu uključeni u rad Ekspertske grupe. Takođe, predloženo je da osnovni zadatak ove Ekspertske grupe bude da prikupi, razmeni i obradi podatke, kao i da izvrši analizu u vezi sa nestalim licima na prostoru bivše SFRJ kako bi ih stavila u funkciju rešavanja konkretnih slučajeva nestalih lica.

24. novembar 2017. godine

Održano donatorsko veče „Dani milosrđa“ u hotelu „Podgorica“ u Podgorici

Donatorsko veče pod nazivom „Dani milosrđa“ održano je u cilju prikupljanja pomoći za socijalno najugroženije porodice nestalih, izbeglih i raseljenih lica sa AP Kosova i Metohije, koje borave u Crnoj Gori. Ovo humanitarno veče organizaovala je Ambasada Republike Srbije u Podgorici, a na njen poziv, u organizaciji događaja su učestvovali i Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, na inicijativu Saveza udruženja raseljenih, izbeglih i prognanih lica u Crnoj Gori i Udruženja porodica kidnapovanih, nestalih i ubijenih na Kosovu i Metohiji „Crveni Božur“.

 Održano donatorsko veče „Dani milosrđa“ u hotelu „Podgorica“ u Podgorici

Pozdravnu reč je dao domaćin večeri, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, nj.e. Zoran Bingulac i tom prilikom zahvalio svim dobrim ljudima koji su se odazvali pozivu uz očekivanje da ovo neće biti i poslednje humanitarno veče i najavio projekciju filma „Univerzum bola“, autora Ranka Đinovića.

Prisutnima se nakon projekcije filma obratio Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije rečima da je nakon filma sa ovako potresnom sadržinom teško govoriti ali da moramo skupiti snage i govoriti o razmerama stradanja Srpskog naroda i čuvati ga od zaborava.

 Održano donatorsko veče „Dani milosrđa“ u hotelu „Podgorica“ u Podgorici

Takođe, prisutnima se obratio i Željko Jović, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju rečima da su se na skupu okupili ljudi iz različitih država, kao i različitih opredeljenja i uverenja ali da su se danas ujedinili u nameri da pomognu najugroženijima.

Nakon celovečernjeg programa nj.e. ambasador Zoran Bingulac se obratio prisutnima i izrazio zahvalnost svim gostima na velikom odzivu.

14. novembar 2017. godine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio Spomen sobu „Kosmetske žrtve“

Dana 14. novembra 2017. godine predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić posetio je Spomen sobu „Kosmetske žrtve“, Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji. Pored predsednika Vučića Spomen sobu su posetili i Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica, Njegova svetost Patrijarh srpski Irinej, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nenad Popović, ministar bez portfelja, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i drugi visoki državni zvaničnici.

 Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je Spomen sobu „Kosmetske žrtve“

Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije izjavio je tokom posete Spomen sobi posvećenoj kidnapovanim i ubijenim civilima, vojnicima i policajcima na Kosovu i Metohiji i žrtvama NATO bombardovanja, da su Srbi kao narod uspeli da pokažu poštovanje prema žrtvama drugih naroda. „Ono što mene boli jeste to da malo gde u međunarodnoj zajednici možete da naiđete na iskrenu suzu zbog bilo koje srpske žrtve", rekao je Vučić.

Imajući u vidu da se to neće promeniti, srpski narod treba da pokaže veće poštovanje i brigu prema svojim žrtvama. Istakao je da među Srbima ima mnogo žrtava i da je izgubljeno mnogo života kako na Kosmetu, tako i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.

„Uprkos svemu tome, moramo da govorimo, da gledamo u budućnost, da rešavamo probleme, ali ne smemo da zaboravimo one koji su branili i borili se za našu zemlju, ali i one koji su bili obični građani, a bili su krivi samo zato što pripadaju srpskom rodu“, naveo je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić, naveo je da je Spomen soba mesto na kojem se može teško racionalno govoriti, i da će se sve učiniti da, ako postoje bilo kakve osnove sumnje, voditi istrage protiv počinilaca zločina. Takođe je napomenuo da se ne može mnogo očekivati, ne zato što nema želje da se to uradi, već zbog toga što je mnogo vremena prošlo.

Predsednik Vučić je tom prilikom najavio proširenje mandata Komisije za nestala lica, na kidnapovane i ubijene i izjavio da će podržati normativno uređenje problematike ubijenih, kidnapovanih i nestalih lica kao i i prava njihovih porodica. Takođe, najavio je podršku u obezbeđivanju mesta za postavljanje adekvatnog spomen obeležja za sve žrtve srpske nacionalnosti stradale u ratovima devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije.

 Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je Spomen sobu „Kosmetske žrtve“

Na kraju izlaganja je zaključio da je ovo teško vreme za Srbiju koja je, ne svojom krivicom, ušla u politički nemirne vode u čitavom regionu.

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej istakao je da je teško govoriti pred fotografijama uglavnom mladih ljudi - žrtava nepravde koju je Srbima, uz podršku sveta, učinio narod sa kojim je godinama delio zajednički život na Kosovu i Metohiji. "Ovo je mesto tuge i plača, ne samo roditelja, srodnika ubijenih, nego celog srpskog naroda. Ovo je mesto na kojem zajednički oplakujemo toliki broj nevino stradalih", rekao je patrijarh Irinej.

Simo Spasić, predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji rekao je da jedino Republika Srbija nema zakonom regulisana prava civilnih žrtava i da za rešavanje ovog pitanja očekuje predsedenikovu pomoć. Takođe, zatražio je da se Zid plača koji je postvljen ispred Doma Narodne Skupštine Republike Srbije pretvori u spomenik za sve žrtve, civile, vojnike, policajce koji su ubijeni na KiM i u NATO bombardovanju. Založio se za procesuiranje odgovornih za zločine, više od 2.500 Srba i ostalih nealbanaca. Istakao je očekivanja da će Specijalno tužilaštvo za zločine počinjene od strane takozvane OVK i Specijalni sud osuditi zločince. Isto tako, zatražio je da se, dan 10. jun, kad je potpisana Rezolucija Saveta bezbednosti 1244, obeležava kao dan stradanja kosmetskih žrtava.

13. novembar 2017. godine

Održana tribina pod nazivom „Imamo pravo na istinu i pravdu“

Dana 13.novembra 2017. godine održana je Tribina pod nazivom „Imamo pravo na istinu i pravdu“, u Multimedijalnom centru „MR KVART“ u Kraljevu, u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji i Udruženja Kosmetskih stradalnika.

 Održana tribina pod nazivom „Imamo pravo na istinu i pravdu“

Na tribini su govorili, pored predsednika Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Verica Tomanović, predsednik Komisije za nestala lica, Veljko Odalović, zamenik tužioca Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, Mioljub Vitorović i koordinator kancelarije u Kraljevu, Brankica Antić. Pored predstavnika drugih institucija i organizacija koje se bave problemom procesa rasvetljavanja sudbina nestalih lica prisustvovali su i članovi porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji.

Tribina je održana sa ciljem informisanja javnosti o tragediji porodica koje skoro dve decenije tragaju za istinom i pravdom o sudbinama kidnapovanih i nasilno odvedenih članova porodica.

Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica je tom prilikom istakao da očekuje da sve ono što je Haški tribunal propustio da uradi u toku svog mandata, Specijalni sud za zločine počinjene od strane takozvane OVK nadoknadi, prikupi dokaze i izvede pred lice pravde odgovorne za počinjene zločine na prostoru AP KiM nad licima srpske i drugih nealbanskih nacionalnosti.

 Održana tribina pod nazivom „Imamo pravo na istinu i pravdu“

Tom prilikom predsednica Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Nataša Šćepanović istakla da je od 1998. godine do današnjeg dana stradalo preko 3.500 civila, vojnika i policajaca, srpske i drugih nealbanskih nacionalnosti i da je na tim prostorima i dalje nepoznata sudbina 570 lica. Takođe je napomenula da kroz medije treba ukazati na nepravdu koja je učinjena porodicama, da se teži rasvetljavanju i rešavanju sudbina svih nestalih lica, procesuiranju svih ratnih zločina, donošenju zakona o civilnim žrtvama kao i izradi spomen obeležja za sve stradale žrtve.

03. novembar 2017. godine

Predata dokumentacija rešenih slučajeva nestalih lica tzv. „Nikšićke i Šavničke grupe“

U Palati „Srbija“ u Beogradu, održan je sastanak Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore kome je prisustvovao i predstavnik UNDP.

 Predata dokumentacija rešenih slučajeva nestalih lica tzv. „Nikšićke i Šavničke grupe“

Na sastanku vladinih tela za traženje nestalih lica, razmenjene su informacije i dokumentacija u skladu sa potpisanim Protokolom o saradnji u traženju nestalih lica i preuzetim obavezama na prethodno održanim sastancima, radi rešavanja pitanja lica koja se vode kao nestala u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ u periodu od 1991. do 1995. godine i konfliktu na AP KiM od 1998 do1999. godine. Radi se o dokumentaciji koja se odnosi na, rešene slučajeve nestalih lica državljana Crne Gore koji su stradali u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije tokom 1992. godine kao pripadnici, bivše JNA, tzv. „Nikšićke i Šavničke grupe“. Takođe, predata je i raspoloživa dokumentacija, za lica koja se još uvek vode kao nestala kao i identifikovana i sahranjena lica, u vezi sa konfliktom na AP KiM, koja se vode u službenim evidencijama Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, a koja su državljani Crne Gore.

Nadležna tela Republike Srbije i Crne Gore će u budućem periodu intenzivirati saradnju u rešavanju problematike nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ i AP KiM, kroz razmenu raspoloživih podataka i informacija i usklađivanje evidencija od značaja za rešavanje slučajeva nestalih lica. Cilj sastanka je unapređivanje međudržavne saradnje u ovoj oblasti radi konačnog rešavanja ovog važnog humanitarnog pitanja, koje je od neprocenjivog značaja za porodice nestalih i od velikog značaja za dalje jačanje dobrosusedskih odnosa, obnovu poverenja i poštovanje ljudskih prava u regionu.

25. oktobar 2017. godine

Održana Konferencija o procesu ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka nestalih lica na području AP Kosova i Metohije

Dana 25. oktobra 2017. godine u hotelu „Emerald“ u Prištini, održana je Konferencija na temu proces ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području AP Kosovo i Metohija. Sastanak je održan sa predstavnicima udruženja porodica nestalih iz Srbije, AP Kosovo i Metohija i članova Upravnog odbora Regionalne koordinacije.

U ulozi govornika učešće su uzeli predstavnici Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, Komisije za nestala lica Vlade Republike Kosova*, Specijalnog suda za ratne zločine Republike Kosova*, Tužilaštva za ratne zločine Misije EULEKS u Prištini, Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Sarajevu, Beogradu i Prištini, Instituta za sudsku medicinu u Prištini, predstavnik sudske medicine beogradske delegacije Radne grupe za nestala lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na Kosovu. Takođe, u ulozi pomatrača prisustvovali su predstavnici Ambasada u Prištini, Velike Britanije, SAD, Švajcarske, Norveške, KFOR, OSBS, predstavnik Radne grupe za nestala lica koja se vode kao nestala u vezi sa događajima na AP KiM, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Crvenog krsta Srbije, Crvenog krsta Kosova* i mediji.

Konferencija je održana sa ciljem ubrzanja procesa traženja nestalih lica na području AP Kosova i Metohije, informisanja članova porodica i šire javnosti o problemima i preprekama koje usporavaju proces. Učesnici konferencije posvetili su se tematskom izlaganju, diskusiji i usvajanju zaključaka u vezi sa aktuelnim stanjem procesa ekshumacije i identifikacije nestalih lica na području Kosova i Metohije, preduzetim merama nadležnih institucija vlasti, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora za rešavanje identifikacije posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini.

U procesu traženja istine o sudbinama nestalih lica na AP Kosovu i Metohiji, zajedničkim radom svih nadležnih institucija uključenih u ovaj proces i saradnjom predstavnika Udruženja porodica nestalih lica na AP Kosovu i Metohiji, pronađen je mehanizam za rešavanje problema velikog broja neidentifikovanih posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini. Radi se o posmrtnim ostacima lica stradalih u konfliktu na prostoru AP Kosova i Metohije, koji su ekshumirani a nisu identifikovani. Revizijom ovih slučajeva i reekshumacijom posmrtnih ostataka identifikovanih klasičnom metodom potvrđene su zabrinutost i sumnje porodica nestalih lica da je jedan broj ovih lica bio sahranjen pod drugim identitetom, što je i potvrđeno DNK analizom.

Napomena : “* Ovaj naziv se ne dovodi u vezu sa pitanjem statusa Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta Bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti”.

16. oktobar 2017. godine

Održana Osma sednica Komisije za nestala lica sa predstavnicima udruženja porodica nestalih lica

U ponedeljak, 05. oktobra 2017. godine u „Klubu poslanika “ u Beogradu, održana je Osma sednica Komisije za nestala lica na kojoj je predstavljen Izveštaj o radu Komisije za period od 01. januara do 30. juna 2017. godine i informisanje o izradi i objavi internet prezentacije Komisije. Sednici su pored članova Komisije, stručne službe prisustvovali su i predstavnici udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše SFRJ i AP KiM.

 Održana Osma sednica Komisije za nestala lica sa predstavnicima udruženja porodica nestalih lica

Predsednik Komisije, Veljko Odalović obrazlažući Izveštaj istakao je da se Izveštaj odnosi na aktivnosti koje su sprovedene u prvoj polovini 2017. godine i da se, iako su učinjeni ogromni napori u pronalaženju nestalih lica, prema podacima MKCK, u regionu još uvek 10.390 lica vode kao nestala, od kojih je oko 4000 srpske nacionalnosti. Pronalaženje svih nestalih lica je i u interesu Republike Srbije posebno imajući u vidu da su lica koja su traženja Republike Srbije nestala na teritorijama sada drugih država i da njihovo pronalaženje zavisi u najvećoj meri od saradnje sa drugim stranama u procesu.

Predsedavajući je prisutne informisao o izradi i objavi internet prezentacije Komisije, koja je postavljena u cilju pro-aktivnog načina komunikacije kako bi se postigla potpuna transparentnost, dostupnost i otvorenost za saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Istakao je da je novi sajt doneo konceptualno i organizaciono unapređenje u plasiranju sadržaja, novi vizuelni identitet, preglednu strukturu i platformu za predstavljanje i promociju aktivnosti Komisije.

Veljko Odalović je govorio o sporazumu Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Međunarodne komisije za nestala lica o učešću Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije u projektu „Baza podataka aktivnih slučajeva nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije“, kao i da je u toku prikupljanje mišljenja od nadležnih ministarstava, nakon čega će biti dostavljeno Vladi na usvajanje. Takođe, spomenuta je on -lajn anonimna prijava informacija o postojanju pojedinačnih i masovnih grobnica, na sajtu ICMP, informacija o novoj laboratoriji za DNK analizu u sedištu ove organizacije u Hagu i procesu preseljenja postojećih laboratorijskih kapaciteta iz BiH u Hag kao i informisanje o početku rada analitičkog tima koji će biti smešten u Palati „ Srbija “.

05. oktobar 2017. godine

Održan sastanak sa predstavnicima Međunarodne komisije za nestala lica

 Održan sastanak sa predstavnicima Međunarodne komisije za nestala lica

U četvrtak, 05. oktobra 2017. godine, u Palati „Srbija“, Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica sa svojim saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Međunarodne komisije za nestala lica (MKNL) u vezi sa premeštanjem laboratorije iz Sarajeva u sedište ove organizacije u Hag, Holandija.

U okviru šire posete zemljama u regionu sa kojima MKNL sarađuje, Dr Tomas Parsons, šef Progrma za nauku i tehnologiju MKNL, posetio je Beograd. Na sastanku je prisutne bliže informisao i prezentovao Komisiji, kao partnerskoj instituciji MKNL, informacije o novoj laboratoriji za DNK analizu u sedištu ove organizacije u Hagu, i procesu tranzicije postojećih laboratorijskih kapaciteta iz BiH u Hag.

27. septembar 2017. godine

Projekcija dokumentarnog filma „Univerzum bola“

 Projekcija dokumentarnog filma „Univerzum bola“

U Medija centru u Beogradu, održana je projekcija dokumentarnog filma „Univerzum bola“ autora Ranka Đinovića, u organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji. Film je prikazo autentične događaje na Kosovu i Metohiji kao i pokušaje, prepreke i bol porodica da pronađu otete bliske srodnike od strane terorističke tzv.OVK i njihovih sunarodnika u periodu od 1998. godine do danas. Na projekciji je govorio Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije.

22. septembar 2017. godine

Održan radni sastanak Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Komisije za nestala lica Vlade CrnE Gore, u Podgorici

 Održan radni sastanak Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Komisije za nestala lica Vlade CrnE Gore, u Podgorici

Radni sastanak Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore održan je u cilju jačanja saradnje i rešavanja problematike nestalih lica. Sastanku su prisustvovali predstavnici Komisije za nestala lica vlade Republike Srbije, Milena Parlić, član ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Ljiljana Krstić, šef Odseka za nestala lica, Božidar Popović, samostalni savetnik, Vesna Bošković, savetnik i Maja Vasović, savetnik, u ime Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore Dragan Đukanović, predsednik Komisije i Darka Džambasan, sekretarka Komisije. Pored predstavnika komisija sastanku je prisustvovala i Klaudija Kuljuh, koordinatorka Regionalne kancelarije UNDP.

Prisutni su se na početku sastanka složili da je odgovoran pristup i puna posvećenost u rešavanju ovog pitanja, obaveza ovih tela, što od njih očekuju prvenstveno porodice nestalih lica, kako bi što pre dobile odgovor o sudbini i mestu pronalaska njihovih nestalih članova porodica. Cilj sastanka je unapređivanje međudržavne saradnje u ovoj oblasti radi konačnog rešavanja ovog važnog humanitarnog pitanja, koje je od neprocenjivog značaja za porodice nestalih i od velikog značaja za dalje jačanje dobrosusedskih odnosa i poštovanje ljudskih prava.

 Održan radni sastanak Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i Komisije za nestala lica Vlade CrnE Gore, u Podgorici

Na sastanku se razgovaralo o postizanju konkretnih dogovora i konkretnim mehanizmima buduće saradnje, razmene podataka i informacija u cilju usklađivanja lista nestalih lica. Takođe, razmenjene su informacije koje mogu pomoći u rešavanju konkretnih slučajeva nestalih lica.

Imajući u vidu opšti zahtev da se rešavanje slučajeva nestalih lica obavlja na osnovu razmenjenih spiskova, ovom prilikom obostrano je razmenjena dokumentacija koja se odnosi na nestala lica sa lista traženja, jedne i druge strane, a koja su bila predmet razgovora na zvaničnim sastancima vladinih tela za traženje nestalih lica.

Obe strane, Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije i Komisija za nestala lica Vlade Crne Gore saglasile su se da se sledeći sastanak održi u Beogradu, na kome će se analizirati u međuvremenu preduzete aktivnosti i ostvareni ciljevi definisani tokom sastanka u Podgorici.

09. septembar 2017. godine

Obeleženo stradanje lica srpske nacionalnosti u „Medačkom džepu“ kod Gospića

 Obeleženo stradanje lica srpske nacionalnosti u „Medačkom džepu“ kod Gospića

U subotu, 09. septembra 2017. godine, u crkvi Svetog Marka, u Beogradu, sa početkom u 11,00 časova služen je parastos stradalim licima srpske nacionalnosti u „Medačkom džepu“ kod Gospića, u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih lica „Suza“.

Na današnji dan, 1993. godine, u akciji hrvatske vojske na sela Divoselo, Čitluk i Počitelj, u tzv. „Medačkom džepu“ kod Gospića, zonu koja je bila pod zaštitom UN, stradalo je 88 lica srpske nacionalnosti, od kojih 46 vojnika, 36 civila i 6 policajaca, uglavnom nakon zarobljivanja. Među ubijenima bilo je 26 lica starijih od 60 godina i 17 žena, kako se navodi u saopštenju ovog Udruženja.

Nakon parastosa prisutni su položili sveće na spomen ploču stradalim Srbima u ratovima devedesetih godina dvadesetog veka.

30. avgust 2017. godine

Međunarodni dan nestalih lica

U organizaciji Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije, 30. avgusta 2017. godine, u Beogradu, obeležen je Međunarodni dan nestalih lica. Ovim povodom u Skupštini grada Beograda organizovana je konferencija za štampu, postavljena je izložba fotografija ličnih predmeta lica nestalih u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije i na kraju prisutni su prošetali do Tašmajdanskog parka sa transparentom na čelu kolone „Gde su nestali“ i položili cveće na spomen ploču stradalim Srbima devedesetih godina u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.

 Međunarodni dan nestalih lica

Na konferenciji za štampu učestvovali su pored Dragana Pjevača, predsednika Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica, dr Milan Gulić, istoričar i dr Dušan Čelić, predsednik Upravnog Odbora Koordinacije. Konferenciji u Skupštini grada Beograda osim porodica nestalih, prisustvovali su i Zoran Milošević, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Miodrag Linta, zamenik predsednika Odbora Skupštine Srbije za dijasporu i Srbe u regionu, Savo Štrbac, direktor D.I.C. “Veritas”, predstavnici Ambasade SAD u Beogradu, Jelena Stijačić, šef regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Božidar Popović, samostalni savetnik i Maja Vasović, savetnik, ispred Komisije za nestala lica, kao i predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Crvenog krsta Srbije. Konferenciju je otvorio Dragan Pjevač, time što je pozvao prisutne, među kojima je bio i veliki broj članova porodica nestalih, da minutom ćutanja, odaju počast svima onima koji su stradali u ratovima tokom 90-tih godina.

 Međunarodni dan nestalih lica

Predsednik Komisije je tokom svog izlaganja istakao da se prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u regionu još uvek kao nestalo vodi 10.416 lica. Naglasio je da je rešavanje ovog problema pre svega civilizacijsko i humanitarno pitanje i tako treba da se odnosimo prema njemu, da je Republika Srbija u pogledu rešavanja sudbine nestalih uradila sve što je od nje traženo i da nema ni jedno grobno mesto u Republici Srbiji na koje je ukazivano a koje nije istraženo na transparentan način. Istakao je da se Republika Srbija susreće s nizom problema u pronalasku nestalih lica sa svoje liste traženja imajući u vidu da su nestanci registrovani na prostoru Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i KiM i da je registrovano preko 4.000 nestalih lica srpske nacionalnosti u regionu. Takođe je naveo da njihov pronalazak zavisi od saradnje sa drugim stzranama u procesu i da državni organi i porodice nestalih nikad neće odustati od njihovog pronalaska i identifikacije. Dodao je da mora doći do bolje saradnje u regionu u rešavanju problematike nestalih lica koja će dovesti do boljih odnosa i veće stabilnosti na ovim prostorima. Istakao je da, problem i agonija porodica nestalih lica nastaju prvenstveno što ne mogu dopreti do organa i svesti onih koji taj posao moraju da urade. Naveo je, da oko 4.000 posmrtnih ostataka u mrtvačnicama i spomen kosturnicama u regionu čeka na identifikaciju. Posebno je istakao ulogu tužilaštava i dodao da je na nadležnima da procesuiraju odgovorne za ratne zločine te da očekuje od tužilaštava da podignu glas povodom kidnapovanja i ubistava Srba, jer očigledno je da su oni koji su komandovali i vršili ratne zločine nad Srbima oslobođeni u Hagu, Prištini, Francuskoj, Zagrebu i Sarajevu a to je nešto što ne treba da se radi. Počinioci moraju da se sklone sa javne političke scene zarad dobrih odnosa i saradnje u regionu, na kraju je zaključio Odalović.

 Međunarodni dan nestalih lica

Program je završen rečima Milene Parlić, člana Komisije za nestala lica ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju koja je vodila program u sali Skupštine grada Beograda, da se ove godine obeležavanje Međunarodnog dana nestalih lica završava u želji da će kada se sledeće godine budemo okupili istim ovim povodom, biti mnogo manje ljudi na spisku nestalih i da će do tada mnoge porodice pronaći posmrtne ostatke svojih najmilijih kao i u nadi da će krivci za počinjene zločine odgovarati pred licem pravde.

Usledela je šetnja prisutnih sa transparentom na čelu kolone „Gde su nestali“ do spomenika nestalim licima u ratovima 90-ih, u Tašmajdanskom parku gde su položeni venac i cveće.

Međunarodni dan nestalih obeležen je uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Komisije za nestala lica Vlade Srbije i Crvenog krsta Srbije.

29. avgust 2017. godine

Provera terena u cilju pronalaska posmrtnih ostataka lica stradalih tokom konflikta na AP KIM

 Provera terena u cilju pronalaska posmrtnih ostataka lica stradalih tokom konflikta na AP KIM

U periodu od 29. avgusta do 06. septembra 2017. godine u rejonu sela Kovače, opština Zubin Potok izvršena je provera terena na zahtev Prištinske delegacije na osnovu informacije o postojanju moguće masovne grobnice u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci lica albanske nacionalnosti iz sela Dren stradalih tokom 1999. godine. Na lokaciji nisu pronađeni posmrtni ostaci.

28. avgust 2017. godine

Konferencija “Proces ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području Republike Hrvatske“

 Proces ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području Republike Hrvatske

Dana 28. avgusta 2017. godine, u Zagrebu, u organizaciji Regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije, održana je konferencija na temu „Proces ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području Republike Hrvatske“. Cilj konferencije je ubrzanje procesa traženja nestalih lica sa područja Republike Hrvatske, informisanje članova porodica i šire javnosti o problemima i preprekama koje usporavaju ovaj proces. Planirano je da se svi učesnici zajedno posvete tematskom izlaganju, diskusiji i usvajanju zaključaka na sledeće teme:

  1. Aktuelno stanje procesa ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području Republike Hrvatske,
  2. Preduzete mere i koraci nadležnih institucija vlasti za traženje nestalih lica, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora za rešavanje identifikacije posmrtnih ostataka u mrtvačnicama i spomen kosturnicama na području Republike Hrvatske u Zagrebu i Osijeku.

Konferenciji su pored Veljka Odalovića, predsednika Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije učestvovali Stjepan Sučić, pomoćnik ministra ispred Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja i predsednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, Dušan Knežević, zamenik tužioca za ratne zločine Republike Srbije, Jasmina Dolmagić, zamenica glavnog tužioca Republike Hrvatske, Enisa Adrović, tužilac i Stanko Blagić, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Metju Holidej, rukovodilac programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestala lica, Triša Moktan, zamenik regionalnog koordinatora za zaštitu, nadležna za nestala lica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Ruža Petrović, Crveni krst Srbije, Vesna Krivošić, Crveni križ Hrvatske i mnogobrojni predstavnici porodica nestalih lica. Na konferenciji su prisustvovali i predstavnici monitorskog tima Komisije, u procesu ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka u R Hrvatskoj, veštak sudske medicine dr Vesna Kovačević, Božidar Popović, samostalni savetnik i Maja Vasović, savetnik.

 Proces ekshumacija i identifikacija nestalih lica na području Republike Hrvatske

U sklopu svog učešća na ovom skupu Veljko Odalović, predsednik Komisije je prisutne informisao i bliže upoznao sa aktivnostima, koje Komisija preduzima u ovoj oblasti, saradnji sa hrvatskom stranom, problemima i aktuelnom stanju u rešavanju ovog pitanja, osvrnuo se na zahteve jedne i druge strane (otvorena pitanja) kao i izneo predloge za njegovo ubrzanje i postizanje konkretnih rezultata. U toku uvodnog izlaganja Stjepan Sučić je predstavio rad Uprave za zatočene i nestale u periodu od kada je on vodi, mart 2016. godine, koristeći neprimerenu retoriku temi i skupu na koji smo pozvani, čuli smo brojne i teške uvrede na račun Republike Srbije i njenih organa poput toga da je izvršena velikosrpska agresija na suverenu Republiku Hrvatsku, da je srpska i crnogorska vojska tzv. JNA okupirala Hrvatsku i izvršila brojne zločine da bi na kraju izlaganja rekao da svo zlo u regionu dolazi iz Beograda. Na ove reči Odalović je reagovao i rekao Sučiću da to nije primerena retorika ovom skupu i da će ako tako nastavi biti primoran da napusti skup. Dodao je da je sramota što se zloupotrebljava ovakav skup i da neće dozvoliti da se na takav način vređa država Srbija u njegovom prisustvu, uz napomenu da smo došli da rešavamo sudbinu nestalih lica i damo odgovore na pitanja porodica koje su prisustvovale a ne da se vrši politizacija ovog teškog humanitarnog pitanja. Ostrašćenost sa kojom je predsednik Povjerenstva govorio o Republici Srbiji je bila toliko izražena da bi dalje prisustvovanje na takvom skupu, čiji je on bio domaćin, bilo ponižavajuće. Nakon Odalovićevog upozorenja da će napustiti konferenciju, Sučić je nastavio sa uvredama a Odalović i ostali predstavnici Komisije su napustili ovaj skup.

23. avgust 2017. godine

U Prištini održana konferencija na temu nestalih lica

 U Prištini održana konferencija na temu nestalih lica

U organizaciji Resursnog Centra za nestala lica, u sredu, 23. avgusta 2017. godine, u Prištini, održana je jednodnevna konferencija na kojoj su razmatrana pitanja nestalih lica i izazova sa kojima se suočava forenzički proces kroz problem identifikacija posmrtnih ostataka klasičnom metodom, u toku i neposredno nakon konflikta, kao i problem velikog broja neidentifikovanih posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini. Ova konferencija je nastavak razgovora, koje su porodice kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji imale sa njegovim Kraljevskim Visočanstvom, princom od Velsa, u Prištini i Londonu, kao i u Ženevi u Palati UN-a gde je održan okrugli sto na temu nestalih lica.

05. avgust 2017. godine

U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan parastos poginulim i nestalim licima u akciji hrvatske vojske i policije „Oluja“

 U crkvi Svetog Marka u Beogradu održan parastos poginulim i nestalim licima u akciji hrvatske vojske i policije „Oluja“

Povodom 22. godišnjice najvećeg progona i stradanja Srba u Hrvatskoj u akciji hrvatske vojske i policije „Oluja“, služen je parastos poginulim i nestalim licima u Crkvi Svetog Marka u Beogradu, na Dan sećanja na sve prognane i stradale Srbe u ovom događaju. Nakon parastosa prisutni su položili cveće na spomen ploču stradalim Srbima u tašmajdanskom parku.

04. avgust 2017. godine

Održana konferencija za novinare na temu „Dvadeset dve godine od zločina u „Oluji“ – pravda još uvek nedostižna“

 Održana konferencija za novinare na temu „Dvadeset dve godine od zločina u „Oluji“ – pravda još uvek nedostižna“

U petak, 04. avgusta 2017. godine, u Pres centru Udruženja novinara, održana je konferencija za novinare na temu „Dvadeset dve godine od zločina u „Oluji“ – pravda još uvek nedostižna“ u organizaciji Udruženja porodica nestalih i poginulih lica „Suza“. Na konferenciji su učestvovali Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica, Dragana Đukić, predsednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica „Suza“, Nevenka Dobrić, predstavnik porodica i Milan Gulić, istoričar. Predsednik Komisije je tom prilikom istakao da se posle 22 godine od akcije hrvatske vojske i policije „Oluja“ u kojoj je poginulo i nestalo preko 1.850 lica a proterano najmanje 220.000 stanovnika državljana Republike Hrvatske srpske nacionalnosti, prema evidencijama Komisije, u akciji „Oluja“, i dalje vodi kao nestalo oko 900 lica. Podsetio je da za zločine počinjene tokom akcije hrvatske vojske i policije „Oluja“ do sada niko nije odgovarao iako je u prvostepenoj presudi haškog Tribunala, u aprilu 2011. godine ocenjeno da je „Oluja“ bila udruženi zločinački poduhvat, međutim Tribunal je drugostepenu presudu doneo 17. novembra 2012. godine i tim oslobodio hrvatske generale Ante Gotovinu i Mladena Markača. Takođe, naveo je da nije dobro da Srbija i Hrvatska imaju dijametralno suprotne stavove u vezi sa ovim događajem jer tolika razlika u stavovima sigurno ne vodi ka dobrosusedskim odnosima i stabilizaciji u regionu. Gosti na konferenciji su bili predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava iz Hrvatske koji su pokrenuli Inicijativu izvinjenja za zločine počinjene u akciji „Oluja“.

18. jul 2017. godine

Obeležavanje devetnaestogodišnjice stradanja Srba u opštini Orahovac

 Obeležavanje devetnaestogodišnjice stradanja Srba u opštini Orahovac

U subotu, 18. jula 2017. godine održano je obeležavanje devetnaestogodišnjice stradanja lica srpske nacionalnosti, kidnapovanih i ubijenih stanovnika Retimlja, Opteruše i Orahovca, od strane albanskih terorista. Pomen u znak sećanja na stradale Srbe orahovačke opštine održan je u Velikoj Hoči, ispred spomenika posvećenog stradalima u ovim događajima kada se okupljenima obratio Veljko Odalović predsednik Komisije za nestala lica, koji je tom prilikom istakao da je u nekoliko dana nasilja od strane tzv. Oslobodilačke vojske Kosova sredinom jula ubijeno više od 40 Srba i Roma. Mnogi se od njih i danas nalaze na listi nestalih. Na teritoriji opštine Orahovac za dve godine koliko je trajao konflikt stradalo je 85 Srba a odgovorni za stradanje Srba još nisu odgovarali i da su sve nade u rasvetljavanje zločina usmerene ka Specijalnom sudu koji treba da sudi pripadnicima bivše tzv. Oslobodilačke vojske Kosova. Učesnici programa su bili dečiji hor „Metohijski žubori“, Negovan Mavrić, predstavnik Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica orahovačke opštine, vladika G. Teodosije, Raško-prizrenski i Kosovsko-metohijski, Nataša Šćepanović predstavnik porodica stradalih, Slađana Marković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju i predstavnik Privremenog organa opštine Orahovac. Svake godine obeležavanje ovog događaja se organizuje u Velikoj Hoči i na beogradskom groblju Orlovača.

 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije  Komesarijat za izbeglice  Zahtev za traženje nestalog lica  ICMP Prijava lokacije  Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske  Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine  Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu  Crveni krst Srbije - Služba traženja