MENI
Naslovna » O Komisiji » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

U skladu sa Odlukom o obrazovanju Komisiju čine:

  1. Predsednik i 12 članova (predstavnici resornih ministarstava i organizacija) i
  2. Stručna služba

Predsednika i članove Komisije imenuje Vlada posebnim rešenjem.

Komisiji stručnu i administrativno tehničku pomoć u obavljanju poslova iz njene nadležnosti pruža Odeljenje za nestala lica, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije u skladu sa Zakonom o upravljanju migracijama i Odlukom o obrazovanju Komisije.

 

 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije  Komesarijat za izbeglice  Zahtev za traženje nestalog lica  ICMP Prijava lokacije  Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske  Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine  Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu  Crveni krst Srbije - Služba traženja