МЕНИ
Насловна » O Комисији » Организациона структура

Организациона структура

У складу са Одлуком о образовању Комисију чине:

  1. Председник и 12 чланова (представници ресорних министарстава и организација) и
  2. Стручна служба

Председника и чланове Комисије именује Влада посебним решењем.

Комисији стручну и административно техничку помоћ у обављању послова из њене надлежности пружа Одељење за нестала лица, Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у складу са Законом о управљању миграцијама и Одлуком о образовању Комисије.

 

 Врх стране
 Влада Републике Србије  Комесаријат за избеглице  Захтев за тражење несталог лица  ICMP Пријава локације  Књига несталих лица на подручју Републике Хрватске  Књига несталих лица на територији Босне и Херцеговине  Књига лица која су нестала у вези са догађајима на Косову  Црвени крст Србије - Служба тражења