МЕНИ

Састав

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У складу са Закључком Владе Радну групу чине:

 1. руководилац
 2. заменик руководиоца
 3. 2 члана

Руководиоца, заменика руководиоца и чланове Радне групе именује Влада.


САСТАВ РАДНЕ ГРУПЕ

 1. руководилац Вељко Одаловић, председник Комисије за нестала лица
 2. заменик руководиоца Проф. др Сузана Матејић, вештак судске медицине
 3. члан генерал Бранислав Митровић, представник Владе Републике Србије
 4. члан Борислав Тајић, Канцеларија за Косово и Метохију
 Врх стране
 Влада Републике Србије Комесаријат за избеглице Захтев за тражење несталог лица ICMP Пријава локације Књига несталих лица на подручју Републике Хрватске Књига несталих лица на територији Босне и Херцеговине Књига лица која су нестала у вези са догађајима на Косову Црвени крст Србије - Служба тражења