МЕНИ
Насловна » O Комисији » Стручна служба – Одељење за нестала лица

Стручна служба – Одељење за нестала лица

 1. Љиљана Крстић, виши саветник, начелник Одељења
 2. Божидар Поповић, виши саветник
 3. Весна Бошковић, самостални саветник,руководилац Групе за нестала лица на АП КиМ
 4. Маја Васовић, самостални саветник, руководилац Групе за нестала лица на територији бивше СФРЈ

 

О Стручној служби

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
Одељење за нестала лица

Одељење за нестала лица обавља стучне и административно техничке послове за потребе Комисије за нестала лица Владе Републике Србије који се односе на тражење несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године. У складу са мандатом Комисије за нестала лица и Законом о управљању миграцијама Одељење за нестала лица:

 • Води јединствену евиденцију несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године, води евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из поједниначних и масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о којима води службене евиденције;
 • Прикупља и обрађује податке на основу којих се исплаћују трошкови ексхумације, идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у Републици Србији, односно до границе уколико је реч о прекограничном преносу посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова екперата одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада Комисије за нестала лица; трошкова једнократне новчане помоћи за сахране идентификованих посмртних остатака на териоторији Републике Србије;
 • Додељује средства за финансирање програма удружења породица несталих лица;
 • Прикупља и обрађује податке о несталим лицима и посмртним остацима, прикупља сазнања о местима масовних и појединачних гробница, организује, сарађује и координира у процесу ексхумација посмртних остатака на територији Републике Србије;
 • Припрема и организује разговоре о несталим лицима с надлежним телима других држава, сарађује са њима у процесу тражења несталих лица, ексхумација и идентификација, као и примопредајама посмртних остатака несталих лица у вези са оружаним сукобима покопаних на територији других држава;
 • Прикупља и обрађује податке о ексхумираним и преузетим посмртним остацима на територији других држава и у складу са тим организује, координира и сарађује у процесу идентификација;
 • Припрема податке и документацију из свог делокруга рада за потребе других министарстава и надлежних тела;
 • Сарађује са удружењима породица несталих лица и у оквиру свог делокруга рада сарађује и са међународним организацијама (МКЦК, ИЦМП...).
 Врх стране
 Влада Републике Србије Комесаријат за избеглице Захтев за тражење несталог лица ICMP Пријава локације Књига несталих лица на подручју Републике Хрватске Књига несталих лица на територији Босне и Херцеговине Књига лица која су нестала у вези са догађајима на Косову Црвени крст Србије - Служба тражења