MENI
Naslovna » O Komisiji » Stručna služba - Odsek za nestala lica

Stručna služba – Odsek za nestala lica

 1. Ljiljana Krstić, viši savetnik, šef Odseka
 2. Božidar Popović, samostalni savetnik
 3. Vesna Bošković, samostalni savetnik
 4. Maja Vasović, samostalni savetnik

 

O Stručnoj službi

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Sektor za prihvat, zbrinjavanje, readmisiju i trajna rešenja
Odsek za nestala lica

Odsek za nestala lica obavlja stučne i administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije koji se odnose na traženje nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine. U skladu sa mandatom Komisije za nestala lica i Zakonom o upravljanju migracijama Odsek za nestala lica:

 • Vodi jedinstvenu evidenciju nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine, vodi evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedninačnih i masovnih grobnica; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službene evidencije;
 • Prikuplja i obrađuje podatke na osnovu kojih se isplaćuju troškovi ekshumacije, identifikacije, pogrebne opreme i prevoza posmrtnih ostataka identifikovanih lica do mesta sahrane u Republici Srbiji, odnosno do granice ukoliko je reč o prekograničnom prenosu posmrtnih ostataka, kao i troškova usluga eksperata sudske medicine ili timova ekperata odgovarajućih ustanova za sudsku medicinu, angažovanih za potrebe rada Komisije za nestala lica; troškova jednokratne novčane pomoći za sahrane identifikovanih posmrtnih ostataka na teriotoriji Republike Srbije;
 • Dodeljuje sredstva za finansiranje programa udruženja porodica nestalih lica;
 • Prikuplja i obrađuje podatke o nestalim licima i posmrtnim ostacima, prikuplja saznanja o mestima masovnih i pojedinačnih grobnica, organizuje, sarađuje i koordinira u procesu ekshumacija posmrtnih ostataka na teritoriji Republike Srbije;
 • Priprema i organizuje razgovore o nestalim licima s nadležnim telima drugih država, sarađuje sa njima u procesu traženja nestalih lica, ekshumacija i identifikacija, kao i primopredajama posmrtnih ostataka nestalih lica u vezi sa oružanim sukobima pokopanih na teritoriji drugih država;
 • Prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim i preuzetim posmrtnim ostacima na teritoriji drugih država i u skladu sa tim organizuje, koordinira i sarađuje u procesu identifikacija;
 • Priprema podatke i dokumentaciju iz svog delokruga rada za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tela;
 • Sarađuje sa udruženjima porodica nestalih lica i u okviru svog delokruga rada sarađuje i sa međunarodnim organizacijama (MKCK, ICMP...).
 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije Komesarijat za izbeglice Zahtev za traženje nestalog lica ICMP Prijava lokacije Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu Crveni krst Srbije - Služba traženja